Grafická verzia

Zelienková Laura

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 464104
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: juraj.faber@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) FÁBER DANCE, s.r.o. bez zmluvy/registrácia/člen 9.9.2019
Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) Slovenský zväz tanečných športov bez zmluvy/registrácia/člen 9.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.