Grafická verzia

Palásthy Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 468030
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peter@pepeski.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 8.4.2001
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Športový klub PEPESKI blesky bez zmluvy/registrácia/člen 8.4.2001
Funkcionár, cyklistika BMX TEAM LIPTOV o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 18.1.2023 31.12.2023
Funkcionár, cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy/registrácia/člen 18.1.2023 31.12.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 3.5.2022
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 3.5.2022


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 8.4.2001
Tréner cyklistika (Bikros) 23.10.2021
Iný športový odborník cyklistika (BMX) 28.2.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Peter Palásthy
IČO: 41326814
Miesto podnikania: Žiar 1086, 032 05 Žiar, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 9.5.2022

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.