Grafická verzia

Hološko Marko

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 470444
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: holosko.marko@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, tenis (tenis) Tenisový klub Kúpele Piešťany dobrovoľník 2.10.2019 31.10.2021
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 2.10.2019 31.10.2021
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2020 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 5.2.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 6.2.2020 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.