Grafická verzia

ŹLNKA Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 471977
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) HC 21 PREŠOV s.r.o. bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2019 30.4.2022
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) HC 07 Detva s.r.o. bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2019 30.4.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.