Grafická verzia

Adamkovičová Zdenka

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 472486
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zdenka.adamkovicova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 25.6.2019
Tréner, basketbal (basketbal) Mestský basketbalový klub Stará Turá bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 25.6.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner basketbal 17.12.1996

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.