Grafická verzia

Blaško Rastislav, PhDr. Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 474250
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: Rastislav@blasko.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, iný šport (FootGolf / Futbalgolf) 1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2015
Amatérsky športovec, iný šport (Footgolf) Slovenská footgolfová asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, iný šport (FootGolf) Karpatská Regionálna Footgolfová Liga / Carpathians Regional FootGolf Liga bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.