Grafická verzia

Abdul Karimová Alia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 476840
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: alia.abdulkarimova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, florbal (florbal) Slovenský zväz florbalu bez zmluvy/registrácia/člen 15.10.2019
Amatérsky športovec, florbal (florbal) JSC - educationis bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.