Grafická verzia

Káčer Ján, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 477970
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jankacer88@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, letecké športy (padákové lietanie) Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2019
Inštruktor, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 2.12.2019
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 2.12.2019
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 2.12.2019
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2021
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie (voľný štýl lyžovanie, zjazdové lyžovanie, snowboarding) 16.12.2012

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.