Grafická verzia

Jokl Michal

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 478072
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: michaljokl@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, skialpinizmus (skialpinizmus) Slovenská skialpinistická asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2011
Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2015
Inštruktor, lyžovanie JAKA SPORT s.r.o. bez zmluvy/registrácia/člen 16.12.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.