Grafická verzia

Přibyl Antonín, Bc.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 478510
Štátna príslušnosť: Česká republika
Adresa elektronickej pošty: pribyltoncek@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, lyžovanie (bežecké lyžovanie) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.12.2019
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.12.2019
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.12.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie (bežecké lyžovanie, zjazdové lyžovanie, snowboarding) 17.12.2017

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Antonín Přibyl
IČO: 52854604
Miesto podnikania: Demänová 584, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika


Právny stav Od Do
pozastavenie podnikania 15.2.2021 14.2.2024
pozastavenie podnikania 27.3.2020 1.12.2020
oprávnenie na podnikanie 23.12.2019

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.