Grafická verzia

Pakánová Simona

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 478656
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: palo.pakan@post.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Mestský športový klub FOMAT Martin, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2017
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) PLAVECKÝ A VODNOPÓLOVÝ KLUB VRÚTKY bez zmluvy/registrácia/člen 22.11.2019
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 22.11.2019 31.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.