Grafická verzia

Anastasijevič Aleksandar

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 478713
Štátna príslušnosť: Bieloruská republika
Adresa elektronickej pošty: sasaanasta@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 7.11.2016
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Športový klub polície Modrí Draci Košice bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 7.11.2016

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.