Grafická verzia

Vereš Niko

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 481849
Štátna príslušnosť: Slovinská republika
Adresa elektronickej pošty: hpazmova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, letecké športy (parašutizmus) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor letecké športy (parašutizmus) 6.7.2016

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.