Grafická verzia

Homolová Katarína

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 485351
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: katka1985@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 14.2.2020 31.10.2021
Tréner, tenis Tenisový klub Púchov dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 14.2.2020 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 11.2.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 14.2.2020 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.