Grafická verzia

Gašparovič Dávid

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 489386
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: dado.gaspi@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 22.1.2016
Športový rozhodca, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 26.1.2020
Športový rozhodca, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) PROGRESS ZONE FREESKI CLUB bez zmluvy/registrácia/člen 26.1.2020
Športový rozhodca, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 11.4.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 22.2.2023


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca lyžovanie (voľný štýl lyžovanie)

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.