Grafická verzia

Varannai Robert

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 490041
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: cleo19@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 5.6.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér 25.9.2009

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Róbert Varannai
IČO: 47207710
Miesto podnikania: Textilná ul. 3058/22, 934 05 Levice, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 15.6.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.