Grafická verzia

Sikulova Ivana, Mgr., PhD

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 490359
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: sikulova.ivana@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, skialpinizmus Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 16.6.2020
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 16.6.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 2.5.2019 2.5.2022
Inštruktor skialpinizmus 8.12.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.