Grafická verzia

Smejkal Róbert

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 490671
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: sikulova.ivana@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, skialpinizmus Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.6.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor skialpinizmus 8.12.2019

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Róbert Smejkal
IČO: 40133508
Miesto podnikania: Svederník 118, 013 32 Svederník, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 2.7.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.