Grafická verzia

Berecz Andrej

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 490698
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: salvadza@gmail.comx
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) LUIGINO.sk bez zmluvy/registrácia/člen 23.6.2020
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.6.2020
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) HBC Trnava bez zmluvy/registrácia/člen 20.5.2022
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Zväz slovenského kolieskového korčuľovania bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.