Grafická verzia

Abrahám David

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 490763
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: Zuzana.abrahamova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Jarovce bez zmluvy/registrácia/člen 25.6.2020
Amatérsky športovec, iný šport ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 14.12.2020
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 12.3.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.