Grafická verzia

Macuráková Slavomíra, Bc.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 491440
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: slavkaem@hotmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (Jóga) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.7.2020
Inštruktor, horolezectvo (športové lezenie) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.11.2020
Inštruktor, horolezectvo (lezenie na umelej stene) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.11.2020
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.11.2020
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.11.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie, snowboarding) 17.5.2014
Inštruktor iný šport (Jóga) 22.5.2018
Inštruktor horolezectvo (športové lezenie, lezenie na umelej stene) 25.11.2020

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Bc. Slavomíra Macuráková BERGASANA
IČO: 53920503
Miesto podnikania: Tatranská Lomnica 85/-, 059 84 Vysoké Tatry, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 2.7.2021

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.