Grafická verzia

Čentešová Justína

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 491876
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tomas.cernak.se@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Senica bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2021
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2021
Amatérsky športovec, futbal (futbal) "Futbalový klub SMRDÁKY" bez zmluvy/registrácia/člen 2.8.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.