Grafická verzia

Krajčík Ján, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 492119
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jan.krajcik@zsl.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 4.11.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 17.7.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.