Grafická verzia

Wolfová Sophia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 492582
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: wolfova1@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Gymnastický klub SPIŠ bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub Spišská Nová Ves bez zmluvy/registrácia/člen 23.9.2020
Amatérsky športovec, jazdectvo (voltíž) Občianske združenie GALAXIA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Amatérsky športovec, iný šport ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 14.1.2021
Amatérsky športovec, iný šport Športový klub JUNIOR SKI POPRAD bez zmluvy/registrácia/člen 14.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.