Grafická verzia

Adámek Stanislav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 493846
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mirdoka4@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Štart Dunajov bez zmluvy/registrácia/člen 27.7.2006

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 27.7.2006


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník futbal (futbal) 30.1.2014 30.1.2050

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.