Grafická verzia

Vereš Tomáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 495643
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tomasveres@outlook.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (jóga) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (jóga) 23.7.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.