Grafická verzia

Kališová Andrea

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 496124
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: andrea.kalisova2@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Ellite team Nové Zámky bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2010
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2010
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2021 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 17.11.2021 31.10.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 7.2.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis
Tréner tenis 1.3.2021 31.10.2022
Športový rozhodca tenis 29.11.2021 31.10.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.