Grafická verzia

Bobal Gyorgy

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 497365
Štátna príslušnosť: Maďarsko
Adresa elektronickej pošty: bobalidze10@ukr.net
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Michalovce bez zmluvy/registrácia/člen 20.8.2020
Iný športový odborník, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2020 31.10.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 14.9.2020 31.10.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.