Grafická verzia

Bakaľa Michal

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 497470
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: maria.krisandova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, iný šport Slovenský zväz malého futbalu bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Amatérsky športovec, futbal (futbal) 1. KŠK Žilina bez zmluvy/registrácia/člen 20.8.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.