Grafická verzia

Brehuvová Darina

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 497767
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: dbrehuvova@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) 1. FC TATRAN, a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2020
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) 1. FC TATRAN, a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 21.8.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.