Grafická verzia

Vicen Radovan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 523598
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: radovanvicen2@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) TJ Sokol Borský Mikuláš bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2020
Iný športový odborník, futbal (futbal) TJ Sokol Borský Mikuláš bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2020
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) TJ Sokol Borský Mikuláš bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 25.9.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.