Grafická verzia

Waldecker Branislav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 527095
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: waldecker.b77@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK96 0200 0000 0041 7420 1353
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, športové rybárstvo (lov rýb udicou - prívlač) Slovenský zväz športového rybolovu bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2017
Amatérsky športovec, športové rybárstvo (lov rýb udicou - prívlač) Klub prívlače bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.