Grafická verzia

Aboudi Zara

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 527975
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@safkst.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (fitnes) GymGol klub bez zmluvy/registrácia/člen 28.9.2020
Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (fitnes) Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy/registrácia/člen 28.9.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.