Grafická verzia

Staník Roman

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 532497
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: stanikroman1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, iný šport ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 7.12.2020
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ŠK UNI KOŠICE bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.