Grafická verzia

Wagnerova Dagmar

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 532732
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: richard.wagnerlm@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, iný šport ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2021
Amatérsky športovec, iný šport Lyžiarsky zväz Liptova bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.