Grafická verzia

Kriváň Ján, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 533525
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jan.krivan@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 29.1.2021
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 29.1.2021
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 11.2.2021
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 11.2.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 29.1.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie, snowboarding) 20.12.2002
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 21.1.2006
Inštruktor lyžovanie (snowboarding) 19.11.2006

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ing. Ján Kriváň
IČO: 40648249
Miesto podnikania: Hečkova 1136/7, 971 01 Bojnice, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 17.3.2022

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.