Grafická verzia

Mierka Martin, Ing. Mgr., PhD.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 534017
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mtatry@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 5.12.2020
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 5.12.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 5.12.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie (snowboarding) 26.1.2014
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 20.1.2016

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ing. Mgr. Martin Mierka, PhD.
IČO: 54368138
Miesto podnikania: Štôla 136, 059 37 Štôla, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 14.1.2022

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.