Grafická verzia

DIVINSKÝ Oto

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 534186
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: divinsky@1scmalacky.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, florbal (florbal) 1. SC Malacky bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020
Funkcionár, florbal (florbal) Slovenský zväz florbalu bez zmluvy/registrácia/člen 16.6.2020
Iný športový odborník, florbal (florbal) 1. SC Malacky bez zmluvy/registrácia/člen 28.5.2021
Funkcionár, florbal (florbal) 1. SC Malacky bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2023 30.6.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 27.1.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca florbal (florbal)
Tréner florbal (florbal) 6.2.2017 30.6.2023
Funkcionár florbal (florbal) 16.6.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.