Grafická verzia

VANČO Matyáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 538903
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: juri.vanco@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, cyklistika (BMX) Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy/registrácia/člen 10.2.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.