Grafická verzia

Broklová Erika

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 539781
Štátna príslušnosť: Česká republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Občianske združenie Cookie skating club Košice bez zmluvy/registrácia/člen 7.4.2021
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie, šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 7.4.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.