Grafická verzia

Zahradníček Dávid Miroslav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 541429
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bratislavska.boxerna@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, box (box) Slovenská boxerská federácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Amatérsky športovec, box (box) 1. Bratislavská boxerňa bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.