Grafická verzia

Zeliska Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 542003
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: stefanburaj@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) RMK Dubnica nad Váhom bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2021
Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2021
Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.