Grafická verzia

Abíková Katarína

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 544472
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: skola@skolastella.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK55 5200 0000 0000 0513 2985
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) Stella bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2021
Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečných športov bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.