Grafická verzia

Balaš Jaroslav, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 544631
Štátna príslušnosť: Česká republika
Adresa elektronickej pošty: jarobalas@seznam.cz
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 31.3.1999 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Národné tenisové centrum, a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 31.3.1999 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 10.5.2021
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 10.5.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 31.3.1999 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.