Grafická verzia

Solár Ivan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 545029
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: ivan.solar2@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 2.4.2021
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 2.4.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 2.4.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 18.12.2011
Inštruktor lyžovanie (snowboarding) 27.11.2013

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ivan Solár
IČO: 53038410
Miesto podnikania: Arnutovce 3, 053 13 Arnutovce, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 2.2.2022

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.