Grafická verzia

Bartová Mária, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 547603
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: sykorova.maria@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, plavecké športy Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2021
Inštruktor, iný šport (Joga) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (Joga) 18.4.2015
Inštruktor plavecké športy 21.12.2020

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Mária Bartová
IČO: 48288098
Miesto podnikania: Haanova 2685/2, 851 10 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 22.7.2021

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.