Grafická verzia

Ábel Adam

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 547824
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: michal.abel1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obecná telovýchovná jednota - Banka bez zmluvy/registrácia/člen 5.7.2021
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 15.2.2023
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 15.2.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.