Grafická verzia

Žák Roman

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 550483
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: romanzak43@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK96 0200 0000 0041 7420 1353
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, športový rybolov Slovenský zväz športového rybolovu bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2017
Športový rozhodca, športový rybolov Slovenský rybársky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 15.5.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca športový rybolov 3.5.2021 13.3.2024

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.