Grafická verzia

Kolčák Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 550962
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: srsa@srsa.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, karate (karate) Slovenská federácia karate a bojových umení bez zmluvy/registrácia/člen 16.11.2015
Funkcionár Slovenská rope skippingová asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.