Grafická verzia

Gajdoš Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 563546
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: dabelpp@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK80 0900 0000 0051 2266 3235
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub 56 Iliašovce bez zmluvy/registrácia/člen 5.10.2021
Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) "Art School Smižany" bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2022
Amatérsky športovec, tanečný šport (Akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečných športov bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.